upzwam-oprichter-jim-bisschop-portret
foto door Marlo Fokker (www.mvrlo.com)

Over UPZWAM

“Met UPZWAM willen we bijdragen aan een beter en gezonder voedselsysteem. Dit doen we door lokaal reststromen om te zetten in exotische paddenstoelen en techniek beschikbaar te stellen aan andere ondernemers.”

Jim Bisschop, oprichter en voedselveranderaar 2020

Tijdlijn

2017

Grondstoffen collectief ALMere

Eén van de 40 Almeerse projectpartners is  Van Duinen Koffie. Zij starten een project met Kay Renshoff. Om koffiedik te testen als voedingsbodem voor oesterzwammen.  SIGN stelt een zeecontainer ter beschikking die dient als kweekruimte. 

2018

Vennootschap onder firma

Jim Bisschop wordt aangetrokken als vennoot. In de zomer bouwen Renshoff en Bisschop een prototype in zeecontainer. Ze doen proeven met de oesterzwam. Het resultaat is een geschikte voedingsbodem (substraat) en een werkende kweekruimte. 

2019

Erkenning gedachtegoed

De ondernemers krijgen erkenning om hun concept te realiseren. In de vormen:

  • ‘Awesome Foundation’ [1ste prijs]
  • ‘Subsidie Circulaire Bedrijvigheid’
  • ‘Growing Green Speld’
  • ‘Floriade Parade’
  • ‘Windesheim Beste’ [2de prijs]

Visie & Werkwijze

In 2014 startten Jim Bisschop en Kay Renshoff beiden een engineering studie aan Windesheim Flevoland. Ieder echter een eigen richting. De één strategic engineering en de ander technical engineering. In het eerste jaar bestudeerden beiden gezamenlijk de werktuigbouwkundige vakken waardoor een vriendschap voor het ontstond. 

Tijdens de studie maken beide ondernemers kennis met duurzaamheid. Door vakken als duurzame productontwikkeling en diverse projecten ontstaat een nieuw inzicht. Als ingenieurs in spé kunnen zij een duurzame toekomst ontwerpen en realiseren. 

Door een voorliefde van Renshoff voor het ontwikkelen van composieten en eerdere colleges, ontstaat het idee een biocomposiet te ontwikkelen. Het was toeval dat in 2017 het GCA zocht naar jonge ondernemers met veel energie. De wegen van Renshoff en Tjibbe Winkler (GCA) kruisten elkaar. Het resultaat was een startproject met Van Duijnen en SIGN. 

Een half jaar later (2018) vraagt Renshoff aan Bisschop om toe te treden als vennoot. Ze richtten de onderneming UPZWAM v.o.f.  Waarin Renshoff zich richt op de techniek en Bisschop de algemene bedrijfsvoering. Samen ontwikkelen ze plannen geïnspireerd door: ‘De Blauwe Economie, Products that Last en Business Model Generation‘. 

Bisschop zoekt in 2019 actief naar evenementen om aandacht en financiële middelen te verkrijgen. Met succes ontvangt UPZWAM een vijftal erkenningen voor haar gedachtengoed. Waardoor zij een cargo bakfiets en een eerste kweekruimte konden realiseren, 

 De verkoop van exotische paddenstoelen wordt opgestart op de boeren biologische markt te Kemphaan. Om o.a. hier en in diverse horeca gelegenheden eind 2020 paddenstoelen uit eigen kwekerij aan te gaan bieden. 

Sustainble development goals 2020

Bijdragen aan de lokale voedselproductie door hoogwaardige oesterzwammen aan te bieden en 3 nieuwe soorten paddenstoelen binnen Almere te introduceren.
Onderzoek naar toepassing van paddenstoelen in een fitness supplement en vegaburger.
Twee onderzoeksprojecten uitvoeren met studenten en onze kennis delen met andere kleine telers in Nederland.
Onze modulaire techniek voltooien en één nieuwe gebruiker aansluiten.
Sociale werkplekken ontwikkelen voor 2021.
Begin 2021 een maatschappelijk winst- en verliesrekening publiceren.
Elektrische distributie voor inzameling van reststromen en uitlevering van producten.
Onze samenwerking met Van Dujnen Koffie, CIRWINN en gemeente Almere in 2021 continuëren.

“Met UPZWAM willen we bijdragen aan een beter en gezonder voedselsysteem. Dit doen we door lokaal reststromen om te zetten in exotische paddenstoelen.”

Jim Bisschop, oprichter en voedselveranderaar 2020

Contactgegevens